Räkna ut kostnad för pantbrev

Pantbrev är ett dokument som utfärdas som säkerhet för ett lån. När det gäller bostadslån för till exempel villa eller fritidshus är pantbreven beviset för att en inteckning av fastigheten har gjorts. Pantbrev tas endast ut på fastigheter och därför behövs det inte för bostadsrätt.

Administrativa kostnaden för nya pantbrev

När man köper en bostad av någon annan kan det hända att man måste ta ut nya pantbrev. Pantbreven ställs ut på ett visst belopp och utgör en del av den pantsatta fastighetens värde.

Om lånet för att köpa bostaden uppgår till ett högre belopp än befintligt pantbrevsbelopp måste nya pantbrev tas ut. Att ta ut nya pantbrev är förenat med en administrativ kostnad, en pantbrevsavgift. Den kostnaden kan du beräkna här i vår enkla kalkylator.

Kalkylator för pantbrevskostnaderRäkna ut kostnaden för lagfart

Lagfart är ett dokument som säger vem som äger en fastighet. Vid byte av ägare måste den nye ägaren erlägga en registreringsavgift för ny lagfart. Det är något som bolånegivande bank åtar sig att registrera.

Kostnaden för lagfart består av två delar. Dels betalar man en expeditionsavgift på 825 kr och dels en rörlig stämpelskatt. Den ligger idag på 1,5% av antingen köpeskillingen eller taxeringsvärdet, beroende på vilken siffra som är högst.

Kalkylator för lagfartskostnaderNyproduktion och pantbrev

Ett nytt hus har inga befintliga pantbrev. När byggnaden är klar och byggnadskreditivet ska omvandlas till ett bolån behövs nya pantbrev tecknas.

Rekommenderade onlinetjänster för privatlån

  • Lendo
    Förmedlare som letar bästa lånet åt dig. Tjänsten är gratis.
  • Bank Norwegian
    Konkurrenskraftiga privatlån och ett gratis kreditkort med generöst bonussystem.