Räkna på rak amortering eller annuitet

Privatlån ska betalas tillbaka och det brukar kallas för amortering. Upplägget på amortering kan vara på två olika sätt och kallas för antingen rak eller annuitet. Vid varje återbetalning betalar en låntagare både ränta och amortering. Beroende på om lånet är enligt den raka modellen eller som annuitet blir beloppen lite olika.

Annuitetslån

Med ett annuitetslån betalar man alltid samma månadsbelopp. Beloppet utgörs dock av olika stora delar ränta och amortering som ändras över tid. Man kan säga att räntekostnaden sjunker med samma takt som amorteringen stiger.

Rak amortering

Har man tecknat ett lån med rak amortering är däremot amorteringsbeloppet konstant månad efter månad. Det innebär att räntekostnaden sjunker så länge räntesatsen är oförändrad. Den månatliga utgiften för dig som låntagare kommer då att vara som högst i början och sedan sjunka vid varje återbetalningstillfälle.

Kalkylera

För att illustrera detta och ge dig en chans att se skillnaden kan du här räkna ut månadsbeloppen. Fyll i formuläret och klicka på knappen för att räkna ut skillnaden i amortering.


kr


%Rekommenderade onlinetjänster för privatlån

  • Lendo
    Förmedlare som letar bästa lånet åt dig. Tjänsten är gratis.
  • Bank Norwegian
    Konkurrenskraftiga privatlån och ett gratis kreditkort med generöst bonussystem.