Räntekalkylator: Räkna ut effektiv ränta på lån

Effektiva räntan är som matbutikens jämförelsepris. Det är den effektiva årsräntan som du ska titta på för att jämföra kostnaden för olika lån. För att beräkna den enligt formeln för små, snabblån ska du ange 3 faktorer.

Du måste känna till:

  1. lånets storlek (skulden)
  2. kostnaden, alla kostnader för lånet (amortering + ränta + avgifter)
  3. antal dagar du får låna pengarna

Om du har dessa tre värden kan du knappa i de här nedanför i vår räntekalkylator. Klicka sen på knappen "Räkna ut" och se vilken den effektiva årsräntan är. Den siffran är ditt jämförelsepris med andra lån som till exempel samlingslån för att sänka dina kostnader.
Formel för effektiva ränta

Enligt det europeiska direktivet för kreditavtal har följande formel fastställts för användning vid beräkning av effektiv årsränta:

formel för beräkning av effektiv ränta

där

— X är den effektiva räntan
— m är det tal som motsvarar det sista kreditutnyttjandets plats i tidsföljden
— k är det tal som motsvarar ett kreditutnyttjandes plats i tidsföljden, dvs. 1 ≤ k ≤ m
— Ck är storleken på kreditutnyttjande nr k
— tk är tiden, uttryckt i år och delar av år, mellan datumet för det första kreditutnyttjandet och datumet för varje kreditutnyttjande, dvs. t1 = 0, — m’ är det tal som motsvarar den sista återbetalningens eller avgiftsbetalningens plats i tidsföljden
— l är det tal som motsvarar en återbetalning eller avgiftsbetalning i tidsföljden
— Dl är storleken på en återbetalning eller avgiftsbetalning
— sl är tiden, uttryckt i år och delar av år, mellan datumet för det första kreditutnyttjandet och datumet för varje återbetalning eller avgiftsbetalning.

Du hittar mer om denna formel i Bilaga 1 hörande till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/48/EG.

Rekommenderade onlinetjänster för privatlån

  • Lendo
    Förmedlare som letar bästa lånet åt dig. Tjänsten är gratis.
  • Bank Norwegian
    Konkurrenskraftiga privatlån och ett gratis kreditkort med generöst bonussystem.